Công khai tài chính

Công khai tài chính công đoàn năm 2017

Công khai tài chính công đoàn năm 2017

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2017 PHẦN THU: – Thu đoàn phí:………………… 35.151.000đ – Thu kinh phí:………………… 48.090.000đ – Tổng thu: …………………….. 83.141.000đ PHẦN CHI: – Phụ cấp cán bộ công đoàn:.. 11.270.000đ – Quản lí hành...

Công khai: Thu Chi đoàn phí Công đoàn năm 2017

Công khai: Thu Chi đoàn phí Công đoàn năm 2017

1. Phần thu: Nội dung thu Viagra Professional for sale, buy nolvadex online Tổng số thu Đoàn phí công đoàn Kinh Phí trên cấp Thu đoàn phí tháng 01/2017            2.894,000                  2.894,000 Thu đoàn phí tháng 02/2017           ...

DỰ TOÁN BỔ SUNG THÁNG 03 NĂM 2017

DỰ TOÁN BỔ SUNG THÁNG 03 NĂM 2017

Bổ sung kinh phí hoạt động sự nghiệp (Ngày 20/03/2017) 622-492-13: 638.000.000 Trong đó: 1/ Phòng họp trực tuyến bao gồm thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng, bàn ghế giáo viên học sinh, bàn để máy vi tính: 207.379.650...

KINH PHÍ SỬ DỤNG QUÝ 1 NĂM 2017

KINH PHÍ SỬ DỤNG QUÝ 1 NĂM 2017

buy Viagra Plus, acquire Antabuse acquire Flomax

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT NĂM 2016

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT NĂM 2016

Malegra DXT buy online, purchase dopoxetine buy nolvadex

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Kinh phí thực hiện tự chủ 2017: 5.714.916.196 đồng Trong đó: buy Revatio online, generic dopoxetine Lương 12 tháng :                                  4.442.684.400đ Các khoản đóng góp...

Công khai quỹ giao lưu, thể thao năm 2017

Công khai quỹ giao lưu, thể thao năm 2017

Phần Thu Tháng 1         570.000 Tháng 2         570.000 Cộng:      1.140.000 acquire sildenafil, acquire Lasix.   Phần Chi Ăn sáng Bóng đá cho học sinh     1.020.000 Cộng:     1.020.000   Thu                                           1.140.000 Chi                                           1.020.000...

Công khai thu chi Đảng phí năm 2017

Công khai thu chi Đảng phí năm 2017

1. Phần thu: STT Tên khoản Số tiền năm trước mang sang 1.886.000 1 Thu tháng 1/2017 2.675.000 2 Thu tháng 2/2017 2.675.000 3 Thu tháng 3/2017 2.675.000 4 Thu tháng 4/2017 2.608.000 5 Thu tháng 5/2017 2.608.000 6...

Công khai quỹ Giao lưu năm 2016

Công khai quỹ Giao lưu năm 2016

Thu Tháng 1 570 Tháng 2 570 Tháng 3 570 Tháng 4 570 Tháng 5 560 Tháng 6 560 Tháng 7 560 Tháng 8 560 Tháng 9 560 Tháng 10 560 Tháng 11 560 Tháng 12 560 6760.000  ...

Công khai thu, chi Đảng phí năm 2016

Công khai thu, chi Đảng phí năm 2016

1. Phần thu: STT Tên khoản Số tiền 1 Thu tháng 1/2016 2.505.000 2 Thu tháng 2/2016 2.505.000 3 Thu tháng 3/2016 2.505.000 4 Thu tháng 4/2016 2.505.000 5 Thu tháng 5/2016 2.505.000 6 Thu tháng 6/2016 2.505.000 7...

Trang 1 / 212