Công khai tài chính công đoàn năm 2017

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

  1. PHẦN THU:

– Thu đoàn phí:………………… 35.151.000đ

– Thu kinh phí:………………… 48.090.000đ

– Tổng thu: …………………….. 83.141.000đ

  1. PHẦN CHI:

– Phụ cấp cán bộ công đoàn:.. 11.270.000đ

– Quản lí hành chính:………… 7.755.0000đ

– Hoạt động phong trào:…….. 42.231.000đ

– Nộp 40% đoàn phí: ………… 19.185.000đ

 

Xem bảng công khai chi tiết buy Cialis Jelly online cheap, order Lasix tại đây