Học trực tuyến: Sinh học 8

Hướng dẫn xem trên trang http//123link.top/


buy neurontin, buy lioresal.

Hướng dẫn đăng nhập và học trên trang Violet.vn


Bài 1: Bài mở đầu

Môn: Sinh học 8

Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tuyen


Bài 24: Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá

Họ và tên:Đồng Thị Kim Lương (dongkimluong1987@gmail.com)

Đơn vị công tác:Trường THCS Kim ĐínhĐịa chỉ:Kim Đính

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tuyen


 

Bài 25: Tiêu hoá ở khoang miệng

Họ và tên:Hồ Thị Hồng Gấm (hothihonggam.c2trungmy@vinhphuc.edu.vn)

Đơn vị công tác:Trường THCS Trung MỹĐịa chỉ:Xã Trung Mỹ

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tuyen


 

Bài 27: Tiêu hoá ở dạ dày

Môn: Sinh học 8

Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tuyen

Bài 28: Tiêu hoá ở Ruột non

Họ và tên:Trần Thị Mỹ Hà (tranthihac2kxbn@bacninh.edu.vn)

Đơn vị công tác:Trường THCS Khúc Xuyên; Địa chỉ:Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tuyen


  buy atarax