Bồi dưỡng HSG môn sinh học

Các em vào các trang violet.vn thì dùng tài khoản này:
– Tên đăng nhập “Voiadmin”
– Mật khẩu: “123456”

1 – Phương pháp học giỏi môn sinh học

2. Phương pháp ôn tập hiệu quả môn Sinh – Thầy Đinh Đức Hiền

Brand Viagra for sale, acquire Lasix

3 – Bài 1 – Menđen và di truyền học

4 – Bài 2 – Lai một cặp tính trạng

5 – Bài 3 – Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

 6 – Bài 4 – Lai hai cặp tính trạng

7 – Bài 5 – Lai hai cặp tính trạng ( tiếp theo )

8 – Bài 7 – Bài tập sinh học 9 chương 1

 

9 – Bồi dưỡng HSG Sinh học lớp 9 – Chuyên đề 1 – Lai một cặp tính trạng ( tiết 1 )

10 – Bồi dưỡng HSG Sinh học lớp 9 – Chuyên đề 1 – Lai một cặp tính trạng ( tiết 2 )

 

 

 

 

Bài 8 – Nhiễm sắc thể

 

 

 generic atarax