Khen thưởng Công đoàn năm học 2015-2016

Căn cứ công văn số 680/HD-LĐLĐ ngày 2/6/2016 của Ban thường vụ LĐLĐ Huyện Vĩnh Thuận về việc xét khen thưởng năm học 2015-2016. Căn cứ HD này và danh sách kèm theo thì CĐCS Trường TH&THCS Phong Đông được phân bổ số lượng khen thưởng là 1 Bằng khen và 3 Giấy khen

Female Cialis without prescription, acquire nolvadex DS phan bo xet BK, GK nam học 2015-2016_001

Ngày 27/5/2016, tại Phòng họp hội đồng trường TH&THS Phong Đông; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tiến hành họp xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu năm học 2015-2016. Kết quả như sau:

–  Ông: Huỳnh Hoàng Voi, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, tổ chức tốt phong trào CNVCLĐ ở đơn vị, đưa hoạt động CĐCS đạt Vững mạnh, tham gia tốt phong trào CNVCLĐ do Công đoàn cấp trên tổ chức; Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, là gương tốt trong CNVCLĐ của ngành, địa phương, đơn vị; năm học 2014-2015 là CBCĐXS và được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, năm học 2015-2016 là CBCĐXS, đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen;

–  Ông: Ngô Minh Nhựt: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam; là điển hình tiêu biểu của cơ quan, đơn vị, đề nghị LĐLĐ Huyện tặng Giấy khen;

–  Ông: Danh Hồng Dân: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam; là điển hình tiêu biểu của cơ quan, đơn vị, đề nghị LĐLĐ Huyện tặng Giấy khen;

–  Bà: Lê Thị Huyền Trang: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam; là điển hình tiêu biểu của cơ quan, đơn vị, đề nghị LĐLĐ Huyện tặng Giấy khen;

–  Công nhận danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc cho 54 trường hợp với lí do: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Có danh sách kèm theo:

06. QD khen thuong cong doan 1516_002

06. QD khen thuong cong doan 1516_003

06. QD khen thuong cong doan 1516_004