LĐLĐ huyện thông báo các sản phẩm của Bưu điện đang giảm giá cho đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện.

– LĐLĐ huyện xin thông báo các sản phẩm của Bưu điện đang giảm giá (đính kèm thông tin) áp dụng từ nay đến ngày 31/8/2018 cho đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện.

buy Kamagra Gold online, Lasix without prescription

– Các đoàn viên, CNVCLĐ khi mua các sản phẩm liên hệ  Bưu điện từ huyện đến xã nơi nào gần nhất thì mua.
– Quá trình mua các sản phẩm Bưu điện có gì khó khăn liên hệ 2 đơn vị phối hợp như:
+ Đ/c Phạm Kim Anh – Giám đốc Bưu điện; số ĐT: 0919 828 555.
+ Đ/c Phan Thị Cẩm – Chủ tịch LĐLĐ huyện; số ĐT: 0919 139 539.
 d85bd0db4373a22dfb62