Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1768/SGDĐT-GHTH 23/09/2019 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, V/v hướng dẫn chuẩn bị dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT mới.
1589/SGDĐT-GDTrH 29/08/2019 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
3866/BGDĐT-GDTH 26/08/2019 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021
03/QĐ-HT 01/01/2019 Quyết định, Văn bản khác, Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 2019.