Giải pháp ứng dụng phần mềm Ispring suite 8 tạo bài tập tương tác, nhằm giúp học sinh tiểu học có hứng thú trong giờ học Tiếng Anh.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Giải pháp ứng dụng phần mềm Ispring suite 8 tạo bài tập tương tác, nhằm giúp học sinh tiểu học có hứng thú trong giờ học Tiếng Anh.
Loại tài nguyên Sáng kiến - giải pháp,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 10/04/2019
Lượt xem 126
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Tác giả: Đặng Thị Dình – TH&THCS Phong Đông