Tập huấn dạy theo mô hình trường học mới 1buổi trên ngày.

 

WP_20170809_002 (1) Cialis Professional for sale, generic dopoxetine WP_20170809_004 (1) WP_20170811_001 (2) WP_20170811_001 (3)

 

Tập huấn mô hình trường học mới 1 buổi trên ngày tại Trường Tiểu học Âu Cơ.

Phong Đông, Ngày 18/8/2017

GV: Nguyễn Minh Luân atarax without prescription