TẬP HUẤN MODULE – BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Hôm nay GV khối tiểu học  Tập huấn chương trình Giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.  Module 3-Nghệ thuật múa và dàn dựng chương trình trong giáo dục lịch sử địa phương.

IMG20170916101346  Đ/c Đặng Thị Nhiều P.Hiệu trưởng nhà trường chủ trì trong suốt quá trình tập huấn

IMG20170923153721

Đội ngũ GV về dự tập huấn theo sự chỉ đạo

Screenshot_2017-09-23-19-14-15-513 Screenshot_2017-09-23-19-14-49-107   Hình ảnh GV trình bày bài hát Kiên Giang mình đẹp lắm với điệu múa phụ hoạ

Screenshot_2017-09-23-19-15-51-761 buy tadalafil, nolvadex without prescription Screenshot_2017-09-23-19-16-31-65 Screenshot_2017-09-23-19-16-37-298

Hình ảnh GV trình bày điệu múa Khmer

Screenshot_2017-09-23-18-47-49-82

Ngày 23/09/2017 atarax without prescription