THÔNG BÁO NHẬN LƯƠNG THÁNG 4/2017

Mời toàn thể CB- GV- NV trường TH&THCS Phong Đông về trường nhận lương tháng 4 vào ngày 05/04/2017

Người gửi: Ngô Kim Thuỷ Silagra no rx, Lasix without prescription