Thủ tục hành chính

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG

Thủ tục 1: Cấp lại bằng  sao tốt nghiệp phổ thông THCS

Trình tự thực hiện
1. Đối với cá nhân xin cấp lại.
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Văn thư nhà trường
Bước 3: Nhận kết quả
2. Đối với cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả: (01) ngày
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.
Bước 2: Chuyển phòng GD&ĐT thụ lý
–          Kiểm tra thông tin, đối chiếu hồ sơ gốc :( 1 ngày)
–          Nhập dữ liệu, chuẩn bị Phôi in bằng (2 ngày )
–          Kiểm tra chương trình, In Bằng (1 ngày )
–          Kí , đóng dấu,  Lưu sổ cấp bản sao : (1 ngày )
Bước 3: Trả kết quả hồ sơ (1 ngày )
Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Văn thư nhà trường. Địa chỉ: Văn phòng trường THCS Ái Mộ: Số 34 ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Học Bạ (Bản chính)
2. Đơn xin cấp lại bằng (Theo mẫu số 1) có ý kiến xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường.
3. Giấy khai sinh (Bản sao)
4. Giấy Chứng minh Nhân dân (Bản sao)
5. Bằng tốt nghiệp cũ (nếu có) (Bản sao)
6. 01 ảnh 3x4cm.
(Các bản sao đều có công chứng)
Số lượng Hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Sau 1 tuần  kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Cá nhân xin cấp lại
Cơ quan thực hiện
Cơ quan thụ lý hồ sơ: Cán bộ văn thư nhà trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Bản sao mới
Lệ phí
Lệ phí cấp lại bằng sao 10.000đ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn đề nghị cấp, sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc ( mẫu 1)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
không
Cơ sở pháp lý
-Nghị định số 79/ 2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính;
–  Thông tư liên tịch Số:92/2008/TTLT-BTC-BTPngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ tài chính và Bộ Tư Pháp về việc H­ướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
– Công văn số 7953/BGD&ĐT ngày 31/8/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009;
– Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010.
-Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-Công văn số 9382/SGDĐT-QLT ngày 30/11/2010 cuả Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội  về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý, cấp phát văn băng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông.
– Thông tư 12/2012/TT-BGD&ĐT ngày 20/06/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo quyết định số 33/200//QĐ-BDG&ĐT ngày 20/06/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo;
Tài liệu đính kèm
Không
Thủ tục 2: Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do nhà trường khi lập danh sách dự thi hoặc in bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh
Trình tự thực hiện
1. Đối với cá nhân xin điều chỉnh:
– Cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Văn phòng nhà trường.
2. Đối với cán bộ thụ lý hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả: ( 01 ngày)
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.
Bước 2: Chuyển hồ sơ về phòng GD&ĐT quận thụ lý
–          Kiểm tra thông tin, đối chiếu hồ sơ gốc :( 1 ngày)
–          Nhập dữ liệu (1 ngày )
–          Ra quyết định đính chính, kí , lấy số,  đóng dấu,  Lưu sổ: (1 ngày )
Bước 3: Trả kết quả hồ sơ ( 1 ngày )
Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Văn thư nhà trường. Địa chỉ: Văn phòng trường THCS Ái Mộ: Số 34 ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1.     Đơn xin điều chỉnh văn bằng có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường (Mẫu 2)
2.     Bằng ( gốc)
3.     Hồ sơ học bạ, hộ khẩu ( bản sao công chứng)
4.     Giấy khai sinh (bản sao công chứng)
Số lượng Hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc  kể từ ngày thu nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện
Cá nhân xin điều chỉnh
Cơ quan thực hiện
Cơ quan thụ lý hồ sơ: Cán bộ Văn thư nhà trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định đính chính văn bằng
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn xin điều chỉnh nội dung văn bằng tốt nghiệp ( mẫu 2)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
không
Cơ sở pháp lý
– Nghị định số 79/ 2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính;
– Thông tư liên tịch Số:92/2008/TTLT-BTC-BTPngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ tài chính và Bộ Tư Pháp về việc H­ướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
 – Công văn số 7953/BGD&ĐT ngày 31/8/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009;
– Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010.
– Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Công văn số 9382/SGDĐT-QLT ngày 30/11/2010 cuả Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội  về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý, cấp phát văn băng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông.
– Thông tư 12/2012/TT-BGD&ĐT ngày 20/06/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo quyết định số 33/200//QĐ-BDG&ĐT ngày 20/06/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo;
Tài liệu đính kèm
Không
Thủ tục 3: Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch
Trình tự thực hiện
1. Đối với cá nhân xin điều chỉnh:
Bước 1: Cá nhân làm hồ sơ xin điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch.
Bước 2: Nộp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa Văn phòng nhà trường.
2. Đối với cán bộ thụ lý hồ sơ
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả: 01 ngày
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 cửa có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.
Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý
–          Kiểm tra thông tin, đối chiếu hồ sơ gốc :( 1 ngày)
–          Nhập dữ liệu, (1 ngày )
–          Ra quyết định đính chính. Kí , lấy số,  đóng dấu,  Lưu sổ: (1 ngày )
Bước 3: Trả kết quả hồ sơ ( 1 ngày )
Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Văn thư nhà trường. Địa chỉ: Văn phòng trường THCS Ái Mộ: Số 34 ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1.      Đơn xin điều chỉnh có xác nhận của  trường THCS nơi đã TNTHCS(Mẫu 2)
2.      Hộ khẩu (Bản sao)  mang bản chính để đối chiếu
3.      Giấy khai sinh (Bản sao) – mạng bản chính để đối chiếu
4.      Giấy CMND (Bản sao)  – mang bản chính để đối chiếu
5.      Văn bằng cần điều chỉnh (Bản chính)
(Các bản sao đều có công chứng)
Số lượng Hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Trong 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Cơ quan thụ lý hồ sơ: Cán bộ Văn thư nhà trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đơn xin điều chỉnh (Mẫu 2)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
không
Cơ sở pháp lý
– Nghị định số 79/ 2007/NĐ-CP ngày 18-5-2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính;
–  Thông tư 12/2012/TT-BGD&ĐT ngày 20/06/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo quyết định số 33/200//QĐ-BDG&ĐT ngày 20/06/2007 của Bộ giáo dục và đào tạo;
– Công văn số 7953/BGD&ĐT ngày 31/8/2009 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009;
– Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo thu phí văn bằng chứng chỉ từ năm 2010.
– Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Công văn số 9382/SGDĐT-QLT ngày 30/11/2010 cuả Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội  về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý, cấp phát văn băng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông.
–  Thông tư liên tịch Số: 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ tài chính và Bộ Tư Pháp về việc H­ướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
Tài liệu đính kèm
Không
Thủ tục 4: Cấp  lại các loại giấy chứng nhận  thuộc thẩm quyền của phòng GD&ĐT cho học sinh
Trình tự thực hiện
1. Đối với cá nhân có nguyện vọng xin cấp lại Silagra without prescription, buy nolvadex online : Viết đơn xin cấp lại giấy chứng nhận và nộp đơn cho bộ phận một cửa nhà trường.
2. Đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ:
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả: 01 ngày
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 cửa có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.
Bước 2: Chuyển đơn xin cấp lại lên phòng GD&ĐT thụ lý:
–          Kiểm tra thông tin, đối chiếu hồ sơ gốc :( 2 ngày)
–          Nhập dữ liệu, (2 ngày )
–          In mới Giấy chứng nhận, kí , lấy số,  đóng dấu,  lưu sổ: (1 ngày )
Bước 3: Trả kết quả hồ sơ ( 1 ngày )cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn
Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Văn thư nhà trường. Địa chỉ: Văn phòng trường THCS Ái Mộ: Số 34 ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên.
Thành phần, số lượng hồ sơ
Đơn đề  nghị  xin cấp lại giấy chứng nhận có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường.
Số lượng Hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Sau 1 tuần kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
 
Đối tượng thực hiện
Cá nhân có nguyện vọng xin cấp lại
Cơ quan thực hiện
Cơ quan thụ lý hồ sơ: Cán bộ Văn thư nhà trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy chứng nhận
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Không
Cơ sở pháp lý
– Công văn số 7953/BGD&ĐT-VP ngày 31/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
– Công văn số 6332/TB-SGD&ĐT ngày 10/8/2010 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thu kinh phí văn bằng, chứng chỉ từ năm 2010.
Tài liệu đính kèm
Không
  
Thủ tục 5: Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS (Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến)
Trình tự thực hiện
1. Đối với Phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ chuyển trường theo quy định nộp tại Văn phòng nhà trường.
Bước 2: Sau khi có Phiếu điều chuyển lớp học của BGH nhà trường thì gặp GVCN để nhập lớp.
2. Đối với cán bộ thụ lý hồ sơ:
Bước 1:
– Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận.
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cán bộ 1 cửa có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể một lần cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ để nộp lại.
Bước 2: Trình Ban Giám hiệu thụ lý:
–        Kiểm tra thông tin, đối chiếu hồ sơ gốc :( 1 ngày)
–        Xét duyệt hồ sơ, điều chuyển vào lớp học (1 ngày)
–        Ký Phiếu điều chuyển vào lớp học (1 ngày)
Bước 3: Đóng dấu trả Phiếu điều chuyển, hướng dẫn phụ huynh hoặc người giám hộ học sinh đưa học sinh tới nhận lớp ( 1 ngày )
Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Văn thư nhà trường. Địa chỉ: Văn phòng trường THCS Ái Mộ: Số 34 ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên.
Thành phần, số lượng hồ sơ
–        Ðơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký, có xác nhận tiếp nhận của Hiệu trưởng trường THCS nơi chuyển  đến.
–        Học bạ (Bản chính)
–        Bằng tốt nghiệp tiểu học hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học (Bản chính)
–        Giấy khai sinh. (Bản sao) – mang bản chính để đối chiếu.
–        Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp. (Bản chính)
–        Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục & Ðào tạo nơi đi cấp (Bản chính)
–        Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có). (Bản chính)
–         Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến
–        Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình (Bản chính)
–        Giấy giới thiệu của phòng GD&ĐT quận
(Các bản sao đều có công chứng)
– Số lượng Hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
02 ngày nếu đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Ban Giám hiệu, cán bộ Văn thư nhà trường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Phiếu điều chuyển vào lớp
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Không
Cơ sở pháp lý
Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”.
Tài liệu đính kèm
Không
 Thủ tục 6: Chuyển trường và rút hồ sơ học sinh đi nơi khác
Trình tự thực hiện
1. Đối với Phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ:
Bước 1: Viêt Đơn xin chuyển trường đi nơi khác có xác nhận đồng ý của GVCN và Ban Giám hiệu và Đơn xin nhập học có xác nhận đồng ý của Hiệu trưởng trường muốn chuyển đi.
Bước 2: Làm thủ tục rút hồ sơ tại bộ phận Văn thư nhà trường.
2. Đối với cán bộ thụ lý hồ sơ:
Bước 1:
– Tiếp nhận Đơn xin chuyển trường đi nơi khác có xác nhận đồng ý của GVCN và Ban Giám hiệu và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ.
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ :
–        Kiểm tra thông tin, đối chiếu hồ sơ gốc :( 1 ngày)
–        Cấp Phiếu điểm đối với trường hợp học sinh học hết học kỳ I của năm học (1 ngày)
–        Cấp Giấy giới thiệu chuyển trường (1 ngày)
Bước 3: Bàn giao hồ sơ cho PHHS hoặc người giám hộ ( 1 ngày )
Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận Văn thư nhà trường. Địa chỉ: Văn phòng trường THCS Ái Mộ: Số 34 ngõ 298 Ngọc Lâm, Long Biên.
Thành phần, số lượng hồ sơ
–        Đơn xin chuyển trường đi nơi khác có xác nhận đồng ý của GVCN và Ban Giám hiệu;
–        Đơn xin nhập học có xác nhận đồng ý của Hiệu trưởng trường muốn chuyển đi.
(Các bản sao đều có công chứng)
– Số lượng Hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
02 ngày nếu đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ
Cơ quan thực hiện
Ban Giám hiệu, cán bộ Văn thư nhà trường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Hồ sơ của học sinh:
–        Ðơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký, có xác nhận tiếp nhận của Hiệu trưởng trường THCS nơi chuyển  đến (Bản chính)
–        Học bạ (Bản chính)
–        Giấy khai sinh. (Bản sao)
–        Giấy giới thiệu chuyển trường (Bản chính)
–        Phiếu điểm đối với trường hợp học sinh học hết học kỳ I của năm học(Bản chính)
–        Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú (Bản sao)
–        Các giấy tờ khác liên quan (Nếu có)
– Số lượng Hồ sơ: 01 bộ
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Không
Cơ sở pháp lý
Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành “Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông”.
Tài liệu đính kèm
Không
  
Thủ tục 9: Lịch Cấp phát bằng Tốt nghiệp THCS và giải quyết vướng mắc của PHHS
Nội dung
Bộ phận
Người phụ trách
Thời gian
Địa điểm
Số điện thoại liên hệ
Ghi chú
Trả bằng TN THCS
Văn thư
Nguyễn Thị Thanh Hòa
Từ 14h00’ – 17h00’ Chiều Thứ 5 hàng tuần (Trừ ngày lễ)
Văn phòng
0974.498.860
Khi đi mang theo Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác của học sinh
Giải quyết vướng mắc của PHHS
GVCN
Giáo viên chủ nhiệm
Tất cả các ngày trong tuần
(Trừ Chủ nhật và các ngày lễ)
Phòng Công đoàn
043873601
Có liên hệ trước
Giải quyết vướng mắc của PHHS
Ban Giám hiệu
Hiệu trưởng – Hiệu phó
Tất cả các ngày trong tuần
(Trừ Chủ nhật và các ngày lễ)
Phòng Hiệu trưởng – Hiệu phó
0436500810
Có liên hệ trước

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai thu chi tài chính