Trường TH&THCS Phong Đông tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học mới 2018-2019

Ngày 07 tháng 10 năm 2018, trường TH&THCS Phong Đông đã tổ chức hội nghị cán bộ, công viên chức năm học 2018-2019 nhằm báo cáo tổng kết kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, cũng như đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học mới 2018-2019.IMG_0736

    Hội nghị đã nghe đồng chí Mai Văn Hùng- Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2017-2018; đồng thời thông qua dự thảo phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích và tồn tại về các mặt, các hoạt động trong năm học 2017 – 2018; Báo cáo đã nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ các chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể của Nhà trường trong năm học 2018 – 2019, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng giáo dục; đổi mới công tác quản lý và giáo dục.

Tiếp theo chương trình hội nghị gồm các nội dung:

– Đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ và nội quy cơ quan và gợi ý bổ sung quy chế dân chủ và nội quy cơ quan

– Báo cáo ngân sách, việc thu-chi quản lý và sử dụng ngân sách, quỹ phúc lợi, quỹ tự có của cơ quan, trường học.Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; Thông qua hoặc bổ sung Quy chế, quy định mới về các mặt như: khen thưởng, bồi dưỡng cán bộ, sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ tự có của cơ quan, trường học.

– Báo cáo hoạt động của Ban TTND và thông qua dự thảo phương hướng hoạt động của ban TTND năm tới.

– Báo cáo về phong trào thi đua, kết quả thi đua, tuyên dương, khen thưởng năm trước và phát động phong trào thi đua năm mới, quy chế thi đua, biểu điểm thi đua.

   Sau phần thảo luận của Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, các vấn đề tồn tại trong năm học 2017 – 2018; đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các thầy cô giáo về công tác quản lý, các mặt hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới. Hội nghị đã trực tiếp thảo luận và biểu quyết về các chỉ tiêu cụ thể của nhà trường đưa vào nghị quyết hội nghị để tổ chức triển khai thực hiện  trong năm học 2018 – 2019.

   Phát huy tinh thần và trách nhiệm cao của mỗi cá nhân, qua thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường TH&THCS Phong Đông năm học 2018 – 2019 đã thành công tốt đẹp.

Ảnh: Ngô Minh Nhựt

tadalafil withoutprescription, acquire lioresal. nolvadex reviews