Phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 2020-2021

Phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 2020-2021

Lượt xem:

Căn cứ công văn số 2021-BTC ngày 7/9/2020 về việc tổ chức triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ IV tỉnh Kiên Giang; Căn cứ công văn số 53/PGDĐT ngày 12/3/2021 về việc tổ chức phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ IV tỉnh Kiên Giang năm học 2020-2021; Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng... ...