Dự đoán xu thế phát triển giáo dục năm 2018

Dự đoán xu thế phát triển giáo dục năm 2018

Lượt xem:

  Kết quả nghiên cứu của các nhóm chuyên gia về xu thế phát triển của giáo dục trong những thập niên đầu thế kỷ XXI khiến chúng ta cảm thấy rất hào hứng với rất nhiều cách tiếp cận mới. Eaton (năm 2010) đã đề cập tới sự mở rộng của công nghệ di động và cách tiếp cận toàn cầu với việc học. Bùi Việt Phú và... ...