Kế hoạch năm học 2020-2021

Kế hoạch năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch năm học 2020-2021

Kế hoạch năm học 2020-2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch tuyển sinh khối 6 năm 2020-2021

Kế hoạch tuyển sinh khối 6 năm 2020-2021

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                             TRƯỜNG TH&THCS PHONG ĐÔNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Số:      /KH-TH&THCS                                      Phong Đông, ngày 25 tháng 4 năm 2019 KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020   Thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 04 năm 2014 về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ... ...
Kế hoạch năm học 2019-2020

Kế hoạch năm học 2019-2020

Lượt xem:

...
Kế hoạch năm học 2019-2020

Kế hoạch năm học 2019-2020

Lượt xem:

...
Kế hoạch kiểm tra HKII, năm học: 2019-2020

Kế hoạch kiểm tra HKII, năm học: 2019-2020

Lượt xem:

...
Kế hoạch THTT-HSTC 1920

Kế hoạch THTT-HSTC 1920

Lượt xem:

PHÒNG GD-ĐT VĨNH THUẬN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH&THCS PHONG ĐÔNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:     /KH-TH&THCS                    Phong Đông, ngày 20 tháng 9 năm 2019   KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019-2020   Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-PGDĐT ngày 12... ...
Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem:

...
TH&THCS Phong Đông – Ngày Hiến chương Nhà giáo hướng về phụ huynh và học sinh

TH&THCS Phong Đông – Ngày Hiến chương Nhà giáo hướng về phụ huynh và học sinh

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 72/KH-TH&THCS ngày 10/9/2019 Kế hoạch năm học 2019-2020 và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sáng ngày 20/11/2019 tập thể giáo viên và học sinh trường TH&THCS Phong Đông chào đón ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 với không khí vui tươi và hào hứng hơn tất cả mọi năm. Được sự thống nhất của Hội đồng nhà... ...
Kế hoạch chuyên môn THCS

Kế hoạch chuyên môn THCS

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH&THCS PHONG ĐÔNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 76/KH-TH&THCS                                    Phong Đông, ngày 28 tháng 09 năm 2019   KẾ HOẠCH V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của bộ phận chuyên môn THCS   Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGDĐT ngày 26/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về... ...
Trang 1 / 3123 »