Thi đua tích cực học tập, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu giáo dục phổ thông giai đoạn mới.

Thi đua tích cực học tập, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu giáo dục phổ thông giai đoạn mới.

Lượt xem:

          Ngày 11 tháng 06 năm 2020, tại hội trường UBND huyện Vĩnh Thuận, Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận tổ chức tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 của ngành giáo dục.           Trải qua 05 năm học từ năm học 2014-2015 đến năm học 2019-2020 tập thể giáo viên Trường TH&THCS Phong Đông đã có nhiều cố gắng, phát... ...
TẤM GƯƠNG TỐT

TẤM GƯƠNG TỐT

Lượt xem:

...