Kỹ năng Công nghệ thông tin cơ bản – Phần 1

PHẦN 1: NHỮNG THAO TÁC CẦN THIẾT TRÊN WINDOWS

Bài 1: Truy cập trình duyệt web bằng chế độ “Cửa sổ khách” để chống virut

Bấm vào đây để xem

Bài 2: Lấy địa chỉ liên kết để gửi cho mọi người

Bấm vào đây để xem

Bài 3: Chụp lại hình ảnh của màn hình máy tính và điện thoại

Bấm vào đây để xem

Bài 4: Quản lý tài khoản Google để làm việc thuận lợi hơn

Bấm vào đây để xem