Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
175/HD-PGDĐT 12/06/2020 Công văn, V/v hướng dẫn ôn tập, kiểm tra cuối năm học 2029-2020
858/SGDĐT-GDTH&GDMN 28/04/2020 Công văn, Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
82/PGDĐT 06/11/2019 Công văn, Hướng dẫn triển khai thực hiện CNTT năm học 2019-2020
1993/SGDDT-TCCB 24/10/2019 Công văn, Hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
1768/SGDĐT-GHTH 23/09/2019 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, V/v hướng dẫn chuẩn bị dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT mới.
1589/SGDĐT-GDTrH 29/08/2019 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
3892/BGDĐT-GDTrH 28/08/2019 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
3866/BGDĐT-GDTH 26/08/2019 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021
Số 3866/BGDĐT-GDTH 20/08/2019 Công văn, V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017