Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
78/HT-TH&THCS 20/08/2019 Quyết định, Quết định thành lập tổ chuyên môn năm học 2019-2020
78/HT-TH&THCS 20/08/2019 Quyết định, Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2019-2020
77/HT-TH&THCS 20/08/2019 Quyết định, Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2019-2020.
1426/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
03/QĐ-HT 01/01/2019 Quyết định, Văn bản khác, Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 2019.
51/2012/QĐ-CP 16/11/2012 Quyết định, Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.