Huỳnh Hoàng Voi
 • Huỳnh Hoàng Voi
 • BCH Công Đoàn
 • Chi uỷ viên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở
 • 085.979.8383
 • hhvoi@vinhthuan.edu.vn
 • Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Bằng khen Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Chuyên môn: Sư phạm Sinh - Hoá học
Danh Trường Giang
 • Danh Trường Giang
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Chủ tịch CĐCS
 • 0918659355
 • dtgiang@vinhthuan.edu.vn
 • Bằng khen LĐLĐ tỉnh Kiên Giang
Phạm Thị Thanh Vân
 • Phạm Thị Thanh Vân
 • BCH Công Đoàn
 • Chi Uỷ viên - Trưởng ban nữ công
 • 0917580582
 • pttvan@vinhthuan.edu.vn
 • Giáo viên dạy giỏi cấp huyện Kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn khối lớp 2
Nguyễn Minh Luân
 • Nguyễn Minh Luân
 • BCH Công Đoàn
 • Uỷ viên BCH
 • 0917442716
 • nmluan@vinhthuan.edu.vn
 • Thư ký BCH công đoàn Giáo viên dạy giỏi cấp huyện Kiêm nhiệm tổ trưởng khối 4+5
Danh Hồng Dân
 • Danh Hồng Dân
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ nhiệm UBKT Công đoàn - Tổng Phụ trách Đội - Chi Uỷ viên
 • 0944128961
 • dhdan@vinhthuan.edu.vn
 • Kiêm nhiệm Tổng Phụ trách đội