Lâm Trung Kiên
  • Lâm Trung Kiên
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Bí thư Chi đoàn
  • 0386230001
  • ltkien@vinhthuan.edu.vn
  • Giáo viên dạy giỏi cấp huyện