Mai Văn Hùng
 • Mai Văn Hùng
 • Chi bộ đảng
 • Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0913707728
 • mvhung@vinhthuan.edu.vn
 • Chuyên môn: Sư phạm Tiếng Anh Học hàm: Thạc sĩ, Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục
Huỳnh Hoàng Voi
 • Huỳnh Hoàng Voi
 • Chi bộ đảng
 • Chi uỷ viên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở
 • 085.979.8383
 • hhvoi@vinhthuan.edu.vn
 • Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Bằng khen Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Chuyên môn: Sư phạm Sinh - Hoá học
Danh Hồng Dân
 • Danh Hồng Dân
 • Chi bộ đảng
 • Chủ nhiệm UBKT Công đoàn - Tổng Phụ trách Đội - Chi Uỷ viên
 • 0944128961
 • dhdan@vinhthuan.edu.vn
 • Kiêm nhiệm Tổng Phụ trách đội
Đặng Thị Nhiều
 • Đặng Thị Nhiều
 • Chi bộ đảng
 • Chi uỷ viên, Phó Hiệu Trưởng
 • 0945084899
 • dtnhieu@vinhthuan.edu.vn
 • Phó Hiệu Trưởng phụ trách chuyên môn Tiểu học Chuyên môn: Sư phạm Tiểu học Bằng khen UBND tỉnh, nhiều năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở