“Thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên Đoàn”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ hướng dẫn số 35-HDLT/PGDDT-ĐTN ngày 10/3/2021 giữa BTV huyện đoàn giữa PGD&ĐT Vĩnh Thuận về việc tổ chức “Thiếu nhi vui khỏe-Tiến bước lên Đoàn” năm học 2020-2021.

Căn cứ chương trình năm học của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận, kế hoạch năm học của BGH nhà trường về việc tổ chức các hoạt động Đội năm học 2020-2021.

Ngày 22/3/2021 Liên Đội trường TH&THCS Phong Đông tổ chức ngày Hội “Thiếu nhi vui khỏe-tiến bước lên Đoàn”.

Đến dự với Ngày Hội có đ/c Danh Cho Phó bí thư huyện đoàn, ảnh só 01 từ bên trái qua, và đ/c Phan Thị Xuân UVTV huyện đoàn, đ/c chí Danh Mai Khên bí thư xã đoàn Phong Đông, BGH, thầy cô giáo viên chủ nhiệm và sự có mặt đông đủ của các em học sinh.

Biểu diễn văn nghệ lớp 5A1

Em Tăng Thị Diễm My lớp 5A1 trình bày bái hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu

Các em khối TH&THCS biểu diễn các động tác thể dục giữa giờ 

Danh Nguyễn Huỳnh Nghi Liên đội trưởng tuyên truyền chủ điểm và phát triển chủ điểm mới, chủ điểm tháng 3 

Ảng và bài viết: Danh Hồng Dân