Thông tư 08/2016 của Bộ GDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy, cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lượt xem:

Đọc bài viết