Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
78/HT-TH&THCS 15/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025
72/HT-TH&THCS 10/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2019-2020
1180/KH-SGDĐT 09/07/2019 Kế hoạch, Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.