Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem:

...
TH&THCS Phong Đông – Ngày Hiến chương Nhà giáo hướng về phụ huynh và học sinh

TH&THCS Phong Đông – Ngày Hiến chương Nhà giáo hướng về phụ huynh và học sinh

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 72/KH-TH&THCS ngày 10/9/2019 Kế hoạch năm học 2019-2020 và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sáng ngày 20/11/2019 tập thể giáo viên và học sinh trường TH&THCS Phong Đông chào đón ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11 với không khí vui tươi và hào hứng hơn tất cả mọi năm. Được sự thống nhất của Hội đồng nhà... ...
Kế hoạch chuyên môn THCS

Kế hoạch chuyên môn THCS

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH&THCS PHONG ĐÔNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 76/KH-TH&THCS                                    Phong Đông, ngày 28 tháng 09 năm 2019   KẾ HOẠCH V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của bộ phận chuyên môn THCS   Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGDĐT ngày 26/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về... ...
Kế hoạch Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

Kế hoạch Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »