Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1768/SGDĐT-GHTH 23/09/2019 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, V/v hướng dẫn chuẩn bị dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT mới.
78/HT-TH&THCS 15/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025
72/HT-TH&THCS 10/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2019-2020
1589/SGDĐT-GDTrH 29/08/2019 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
3892/BGDĐT-GDTrH 28/08/2019 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
3866/BGDĐT-GDTH 26/08/2019 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021
78/HT-TH&THCS 20/08/2019 Quyết định, Quết định thành lập tổ chuyên môn năm học 2019-2020
78/HT-TH&THCS 20/08/2019 Quyết định, Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2019-2020
77/HT-TH&THCS 20/08/2019 Quyết định, Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2019-2020.
12/CT-UBND 19/08/2019 Chỉ thị, Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.
233/2019/NQ-HĐND 26/07/2019 Nghị quyết, Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2019-2020.
1180/KH-SGDĐT 09/07/2019 Kế hoạch, Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
Trang 1 / 212»