Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
82/PGDĐT 06/11/2019 Công văn, Hướng dẫn triển khai thực hiện CNTT năm học 2019-2020
1993/SGDDT-TCCB 24/10/2019 Công văn, Hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
1768/SGDĐT-GHTH 23/09/2019 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, V/v hướng dẫn chuẩn bị dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT mới.
78/HT-TH&THCS 15/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025
72/HT-TH&THCS 10/09/2019 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2019-2020
1589/SGDĐT-GDTrH 29/08/2019 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
3892/BGDĐT-GDTrH 28/08/2019 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
3866/BGDĐT-GDTH 26/08/2019 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021
78/HT-TH&THCS 20/08/2019 Quyết định, Quết định thành lập tổ chuyên môn năm học 2019-2020
78/HT-TH&THCS 20/08/2019 Quyết định, Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2019-2020
77/HT-TH&THCS 20/08/2019 Quyết định, Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2019-2020.
12/CT-UBND 19/08/2019 Chỉ thị, Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.
Trang 1 / 212»