Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 17/2019/TT-BGDĐT 01/11/2020 Thông tư, Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
90 13/08/2020 Nghị định, Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
175/HD-PGDĐT 12/06/2020 Công văn, V/v hướng dẫn ôn tập, kiểm tra cuối năm học 2029-2020
Không có 19/05/2020 Báo cáo, BÁO CÁO THAM LUẬN Về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số: 41 /BC-TH&THCS 16/04/2020 Báo cáo, BÁO CÁO Tổng kết Chương trình phòng, chống ma túy từ ngày 01/01/2017 đến năm 2020 Nhà trường đã triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống ma túy; xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền đến CB,GV,NV và học sinh trong toàn trường....
80/BC-PGDĐT 15/04/2020 Báo cáo, Thực hiện Kế hoạch số 1549/KH-SGDĐT ngày 27/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục năm 2020, Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ V và toàn quốc lần thứ X, phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020
Số 48/BC-TH&THCS 26/03/2020 Báo cáo, BÁO CÁO Tình hình dạy học từ xa trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
30 05/03/2020 Nghị định, Thể thức văn bản hành chính
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định, Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.
Số: 100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Nghị định, - Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. - Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt. - Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. - Nghị định này thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
Số: 45/BC- BCĐ 26/11/2019 Báo cáo, Căn cứ kết quả thực hiện duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Phong Đông năm 2019; Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ xã Phong Đông báo cáo kết quả thực hiện phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2019
Trang 1 / 41234»