Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1768/SGDĐT-GHTH 23/09/2019 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, V/v hướng dẫn chuẩn bị dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT mới.
1589/SGDĐT-GDTrH 29/08/2019 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
3892/BGDĐT-GDTrH 28/08/2019 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020
3866/BGDĐT-GDTH 26/08/2019 Công văn, Thông báo, Văn bản khác, Hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017