Tuyên truyền Ngày sách Việt Nam và Hội thi Khắc ghi lời Bác Năm 2019

Tuyên truyền Ngày sách Việt Nam và Hội thi Khắc ghi lời Bác Năm 2019

Lượt xem:

1. Ngày Sách Việt Nam với chủ đề “Cha mẹ cùng con đọc sách” năm 2019 Các hoạt động: – Tổ chức cuộc thi xếp sách nghệ thuật. – Tổ chức hội thi lễ hội bánh dân gian Nam bộ. – Tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian. – Tổ chức thi vẽ tranh minh họa theo sách những câu chuyện về Bác. – Tổ chức Hội thi... ...