Video hướng dẫn thiết kế bài giảng E-learning bằng phần mềm Trí Việt

Video hướng dẫn thiết kế bài giảng E-learning bằng phần mềm Trí Việt

Lượt xem:

  1. Cài đặt và đăng ký bản quyền Link tải phần mềm và key cài: Bấm vào để tải (Chỉ cần tải về giải nén và cài, hơi khác hơn so với trong video) Link tải các phần mềm bổ trợ: Bấm vào để tải về (Cũng cần tải về giải nén và cài thôi ạ) 2. Thêm nội dung giảng dạy 3. Trang tài liệu, lưu tài liệu 4.... ...
Các hàm thông dụng trong Excel

Các hàm thông dụng trong Excel

Lượt xem:

SUM (Hàm SUM) Hàm Sum: Cộng giá trị. Bạn có thể cộng các giá trị riêng lẻ, tham chiếu hoặc phạm vi ô hay kết hợp cả ba. Ví dụ: =SUM(A2:A10) Cộng các giá trị trong các ô A2:10. =SUM(A2:A10, C2:C10) Cộng các giá trị trong các ô A2:10, cũng như các ô C2: C10. Có thể kết hợp hàm SUM với đối số value_if_true thuộc hàm IF để cộng các giá trị trong... ...
Dự đoán xu thế phát triển giáo dục năm 2018

Dự đoán xu thế phát triển giáo dục năm 2018

Lượt xem:

  Kết quả nghiên cứu của các nhóm chuyên gia về xu thế phát triển của giáo dục trong những thập niên đầu thế kỷ XXI khiến chúng ta cảm thấy rất hào hứng với rất nhiều cách tiếp cận mới. Eaton (năm 2010) đã đề cập tới sự mở rộng của công nghệ di động và cách tiếp cận toàn cầu với việc học. Bùi Việt Phú và... ...
Học trực tuyến Hoá học 9

Học trực tuyến Hoá học 9

Lượt xem:

...
Học Trực tuyến Hoá học 8

Học Trực tuyến Hoá học 8

Lượt xem:

Truy cập trang Violet.vn để học bằng tài khoản sau: Tên đăng nhập: voiadmin Mật khẩu:          123456 Bài 1. Mở đầu hoá học Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi Đơn vị: TH&THCS Phong Đông Bấm vào đây để học Bài 2. Chất Tác giả: Trần Thị Tuyết Loan Đơn vị: THCS Tân Thạnh Bấm vào đây để học Bài 25. Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp và Ứng dụng của Oxi Tác giả:... ...
DỰ ÁN “CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI”

DỰ ÁN “CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI”

Lượt xem:

DỰ ÁN “CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI” Hành trình dự án: Thời gian: Ngày 24/12 chuẩn bị tạo lớp Classdojo Ngày 25/12 khởi động dự án Ngày 25/12 Hoạt động tìm hiểu khái niệm “cho đi & nhận lai” Từ ngày 26/12 đến ngày 02/01: được huấn luyện về các phần mềm ứng dụng, thực hiện ý tưởng, xây dựng sản phẩm Sáng ngày 03/01 thực hiện dự án, thiết... ...