BẢN ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2020

BẢN ĐỀ NGHỊ NÂNG LƯƠNG ĐỢT 1 NĂM 2020

Lượt xem:

...
Bảng lương tháng 03 năm 2020

Bảng lương tháng 03 năm 2020

Lượt xem:

...
THÔNG BÁO DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN NĂM 2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN NĂM 2019

Lượt xem:

...
Tài chính công đoàn năm 2018

Tài chính công đoàn năm 2018

Lượt xem:

Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1k5tcpjyKiz4unXj3pmGh3qlagNbRCLrr/view?usp=sharing ...
Tài chính công đoàn 2019

Tài chính công đoàn 2019

Lượt xem:

– Bảng kê chứng từ thu năm 2019 – Bảng kê chứng từ chi năm 2019 – Sổ theo dõi ủng hộ 2019 ...