Mai Văn Hùng
 • Mai Văn Hùng
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0913707728
 • mvhung@vinhthuan.edu.vn
 • Hiệu trưởng
Hà Thanh Dũng
 • Hà Thanh Dũng
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí thư Chi bộ
 • 0947725599
 • htdung@vinhthuan.edu.vn
 • Phó Hiệu trưởng
Huỳnh Văn Ngát
 • Huỳnh Văn Ngát
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi uỷ viên
 • 0839405751
 • hvngat@vinhthuan.edu.vn
 • Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
Huỳnh Hoàng Voi
 • Huỳnh Hoàng Voi
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi uỷ viên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở
 • 085.979.8383
 • hhvoi@vinhthuan.edu.vn
 • Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Bằng khen Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
Phạm Thị Thanh Vân
 • Phạm Thị Thanh Vân
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi Uỷ viên - Trưởng ban nữ công
 • 0917580582
 • pttvan@vinhthuan.edu.vn
 • Giáo viên dạy giỏi cấp huyện Kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn khối lớp 2
Danh Hồng Dân
 • Danh Hồng Dân
 • Chi Bộ Đảng
 • Chủ nhiệm UBKT Công đoàn - Tổng Phụ trách Đội - Chi Uỷ viên
 • 0944128961
 • dhdan@vinhthuan.edu.vn
 • Kiêm nhiệm Tổng Phụ trách đội
Đặng Thị Nhiều
 • Đặng Thị Nhiều
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0945084899
 • dtnhieu@vinhthuan.edu.vn
 • Bằng khen UBND tỉnh, nhiều năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở