Tin tức giáo dục

Các hoạt động văn hóa kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018)

Các hoạt động văn hóa kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018)

Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ Trong tháng 5/2018, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô – Sơn Tây – Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động văn...

Đào tạo

Các hoạt động văn hóa kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018)

Các hoạt động văn hóa kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018)

Bác Hồ với Tây Nguyên, Tây Nguyên với Bác Hồ Trong tháng 5/2018, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô – Sơn Tây – Hà Nội) diễn ra chuỗi hoạt động văn...

Chuyên đề giáo dục

GIỜ THỰC HÀNH MÔN KỸ THUẬT.

GIỜ THỰC HÀNH MÔN KỸ THUẬT.

Trong giờ thực hành môn Kỹ thuật của lớp,  mỗi em điều chuẩn bị cho mình một bộ của môn Kỹ thuật,  trong đó có đầy đủ đồ dùng.