HỌC TRỰC TUYẾN E-LEARNING


kho bai giảng


Học thiết kế E-learning 

Các khoá học tại nhà với Unica – Nhóm các chuyên gia Giáo dục Việ Nam


Cách xem trên 123link top

buy Kamagra Gold, order Antabuse


 

Bài giảng của trường TH&THCS Phong Đông


Bài 33: Điều chế Hiđro – Phản ứng thế

Môn: Hoá học 8

Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tuyen


Bài 29: Hấp thụ các chất dinh dưỡng và thải phân

Môn: Sinh học 8

Tác giả: 

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tuyen


Bài :

Môn:

Tác giả: 

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tuyen


Bài 17: Dãy hoạt động hoá học của Kim Loại

Môn: Hoá Học 9

Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tuyen


Bài giảng Khối Tiểu học


Bài : Unit 9: What did you see at the zoo

Môn: Tiếng Anh 5

Tác giả: Lê Thị Huyền Trang

Bài giảng đạt giải A cấp huyện năm 2016

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tuyen


Bài : 

Môn: 

Tác giả: 

hoc truc tuyen


Bài giảng Dư địa chí


Bài : Võ lãi – phương tiện vận chuyển độc đáo của người dân Miền Tây

Môn: Phong tục, tập quán

Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi

Giải C cấp tỉnh năm 2016

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tuyen