Đại hội Liên đội trường TH&THCS Phong Đông năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ chương trình số 01-CTr/HĐĐ ngày 25 tháng 9 năm 2018 của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận và hướng dẫn số 01 của HD/HĐĐ ngày 10/9/2018 về việc Đại hội liên đội năm học 2018-2019. Sáng ngày 10/11/2018 Liên đội trường TH&THCS Phong Đông long trọng tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2018-2019 với sự tham dự của đại diện 15 chi đội của trường.

Đại hội rất vinh dự có anh Danh Mai Khên phó BT xã đoàn đến dự. Cấp trường có thầy Mai Văn Hùng bí thư chi bộ-hiệu trưởng đến dự và phát biểu chỉ đạo cho Đại hội.

Đại hội nhằm đánh giá lại hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 Đại hội cũng đã đề ra phướng hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Đại hội đã bầu ra được 31 người vào BCH Liên đội năm học 2018-2019. Trong đó có 1 liên đội trưởng và 2 liên đội phó.

Ảnh và bài: Danh Hồng Dân