Album báo ảnh: Tập thể lớp 5A3 cùng vui Tết Trung Thu và hứa sẽ thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, để Bác luôn được vui lòng khi Bác đã đi xa

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ảnh: Minh Luân – TH&THCS Phong Đông