CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Ngày 25 tháng 10 năm 2019 Chuyên môn trường TH&THCS Phong Đông chỉ đạo tổ khối 2 tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học cho các thành viên trong khối.

Hình 1- dự giờ tiết học của lớp 2/2

Trong sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, các thành viên xác định mục đích nghiên cứu giờ dạy nhằm phát triển năng lực chuyên môn cho mình trên cơ sở mối quan hệ bình đẳng và hợp tác giữa các thành viên. Vì vậy, bài dạy minh họa không đánh giá hay xếp loại giáo viên, mà coi đó là cơ hội để các giáo viên nghiên cứu học tập, phát triển năng lực chuyên môn cho bản thân và đồng nghiệp.

Trong khi dự giờ, chuyển từ thói quen quan sát việc dạy của giáo viên sang quan sát chi tiết việc học của học sinh, từ thói quen dự giờ ở vị trí phía cuối lớp học sang vị trí ở hai bên lớp học để quan sát được nét mặt, cử chỉ và hành động của học sinh. Hạn chế việc ghi chép các hoạt động của giáo viên mà ghi chép những vấn đề lưu ý trong hoạt động học của học sinh.

Hình 2- Các tổ viên họp đánh giá thành công sau tiết học của học sinh

Sau dự giờ, khi thảo luận về giờ dạy chuyển từ thảo luận việc dạy của giáo viên sang thảo luận chi tiết về thực tế việc học của học sinh. Các ý kiến cần tập trung làm rõ từng tình huống, từng thời điểm em nào tập trung học, em nào chưa tập trung học. Từ đó phân tích nguyên nhân dẫn đến việc học hay không học của học sinh và nêu suy nghĩ làm thế nào để giúp các em học tập tốt hơn. Người dự giờ không đưa ra gợi ý cách dạy hay chỉ ra hạn chế về thời gian, nội dung, kiến thức, tiến trình lên lớp… mà chỉ trao đổi những gì mình đã học được qua dự giờ tiết học đó.

Qua buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, mình nghĩ đây sẽ là giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Lưu Thanh Tiền – TH&THCS Phong Đông