Các hàm thông dụng trong Excel

Các hàm thông dụng trong Excel

Lượt xem:

SUM (Hàm SUM) Hàm Sum: Cộng giá trị. Bạn có thể cộng các giá trị riêng lẻ, tham chiếu hoặc phạm vi ô hay kết hợp cả ba. Ví dụ: =SUM(A2:A10) Cộng các giá trị trong các ô A2:10. =SUM(A2:A10, C2:C10) Cộng các giá trị trong các ô A2:10, cũng như các ô C2: C10. Có thể kết hợp hàm SUM với đối số value_if_true thuộc hàm IF để cộng các giá trị trong... ...
Học trực tuyến Hoá học 9

Học trực tuyến Hoá học 9

Lượt xem:

...
Học Trực tuyến Hoá học 8

Học Trực tuyến Hoá học 8

Lượt xem:

Truy cập trang Violet.vn để học bằng tài khoản sau: Tên đăng nhập: voiadmin Mật khẩu:          123456 Bài 1. Mở đầu hoá học Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi Đơn vị: TH&THCS Phong Đông Bấm vào đây để học Bài 2. Chất Tác giả: Trần Thị Tuyết Loan Đơn vị: THCS Tân Thạnh Bấm vào đây để học Bài 25. Sự oxi hoá. Phản ứng hoá hợp và Ứng dụng của Oxi Tác giả:... ...
DỰ ÁN “CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI”

DỰ ÁN “CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI”

Lượt xem:

DỰ ÁN “CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI” Hành trình dự án: Thời gian: Ngày 24/12 chuẩn bị tạo lớp Classdojo Ngày 25/12 khởi động dự án Ngày 25/12 Hoạt động tìm hiểu khái niệm “cho đi & nhận lai” Từ ngày 26/12 đến ngày 02/01: được huấn luyện về các phần mềm ứng dụng, thực hiện ý tưởng, xây dựng sản phẩm Sáng ngày 03/01 thực hiện dự án, thiết... ...