ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đại hội liên đội năm học 2019-2020

Đại hội đánh giá phong trào hoạt động Đội và sao nhi đồng  năm học 2018-2019 và phương hướng hoạt động năm học 2019-2020.

Đại hội đẫ bầu ra được 20 Đội viên xuất sắc nhất vào BCH liên đội năm học 2019-2020. Trong đó Trần Hồng Huyễn được bầu Liên Đội Trưởng, và Liên Đội phó Lê Thị Tuyết Sương, Danh Ngyễn Huỳnh Nghi

Đại hội  rất vinh dự có anh Danh Mai Khên Bí thư xã đoàn, Chủ tịch HĐĐ xã Phong Đông Đến dự và phát biểu chi đạo Đại hội.

Dẫn chương trình: Huỳnh Nhung

 

Đại hội  rất vinh dự có anh Danh Mai Khên Bí thư xã đoàn, Chủ tịch HĐĐ xã Phong Đông Đến dự và phát biểu chi đạo Đại hội.

Đến dự Đại hội rất hân hạnh được đón tiếp cô Đặng Thị Nhiều phó hiệu trưởng ý kiến chi đạo cho Đại Hội.

Ảnh và bài viết Danh Hồng Dân