Khảo sát dạy và học trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính mời thầy cô làm khảo sát và chia sẻ link cho học sinh thực hiện khảo sát học sinh, giáo viên về điều kiện dạy và học trực tuyến, học qua môi trường mạng …

Mục đích: đánh giá các điều kiện trong việc dạy học trực tuyến, đưa ra giải pháp hợp lý cho từng trường hợp. hoàn thành nộp cho phòng Giáo dục trước ngày 28/12/2020

Nhấn vào đây để làm khảo sát

Hoặc làm ngay tại dưới đây: