HIỆU QUẢ TỪ VIỆC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/01/2019, trường TH&THCS Phong Đông tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm (cụm chuyên môn số 1) thông qua hoạt động dự giờ.

     Tham dự buổi sinh hoạt gồm có Thầy Ngô Việt Hùng chuyên viên Phòng Giáo dục đào tạo; đại diện lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn khối 1, khối 3 và  giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Thể dục, Tin học của các trường TH, TH&THCS trong cụm thi đua số 1 (TH Thị Trấn 1, TH Vĩnh Bình Nam 4, TH Vĩnh Bình Bắc 2, TH&THCS Vĩnh Bình Nam).

Nội dung sinh hoạt: Dự giờ và chia sẻ kinh nghiệm sau tiết dạy

* Sau đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt:

Hoạt động trải nghiệm-Trang trí chuẩn bị ngày tết (Lớp 3)

Hoạt động trải nghiệm-Trang trí chuẩn bị ngày tết (Lớp 3)

Hoạt động trải nghiệm-Trang trí chuẩn bị ngày tết (Lớp 3)

Hoạt động trải nghiệm-Trang trí chuẩn bị ngày tết (Lớp 3)

Giờ dạy Tiếng Anh (Lớp 4)

 Giờ dạy Tiếng Việt CNGD lớp 1 

Giờ dạy Tin học -lớp 5 

  Giờ dạy Thể dục- lớp 5 

Hoạt động chia sẻ, rút kinh nghiệm sau dự giờ

    Mục đích của việc tổ chức sinh hoạt cụm là đưa sinh hoạt chuyên môn (SHCM) trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện của nhà trường, địa phương; Chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện tài liệu dạy học năm học 2018-2019; Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn; nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học; Tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ quản lí và giáo viên, giữa giáo viên và giáo viên, giữa các tổ, khối chuyên môn trong cụm; Tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tiểu học.

                                                                                                                                             Viết bài và ảnh: Nguyễn Minh Luân, Đặng Thị Mỹ Duyên