Học trực tuyến Hoá học 8


Bài 1: Mở đầu

Môn: Hoá học 8

Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tueyn

lam bai tap


Bài 2: Chất

Môn: Hoá học 8

Tác giả: Trung Học Cơ Sở Tân Thạnh

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tueyn

lam bai tap


Bài 3: Các thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm

Môn: Hoá học 8

Phần 1: xem tại đây

Phần 2: xem tại đây

 


Bài 4: Nguyên tử

Môn: Hoá học 8

Tác giả: Trần Thị Việt Hường – Đỗ Thanh Tùng

Trường THCS Thiện Kế – Vĩnh Phúc

 hoc truc tueyn

Xem thêm

  1. Cấu tạo nguyên tử (xem tại đây)
  2. Thí nghiệm chứng minh nguyên tử rỗng: (xem tại đây)
  3. Hạt nhân nguyên tử: (xem tại đây)
  4. Nhấn đây để xem thêm

 


 

Bài 18: Mol

Môn: Hoá học 8

Tác giả: Nguyễn Cửu Minh Thư

Đơn vị: THCS Võ Thanh Trang

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tueyn

lam bai tap


 

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Môn: Hoá học 8

Tác giả: Nguồn: dienbien.edu.vn; Người gửi: Ngô Ngọc Anh

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tueyn

lam bai tap


 

Bài 20. Tỉ khối chất khí

Môn: Hoá học 8

Tác giả: Nguồn: dienbien.edu.vn; Người gửi: Ngô Ngọc Anh

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tueyn

lam bai tap


Bài kiểm tra thử môn hoá học 8 học kỳ 2 _Bài kt số 3 (click đây)


 

Bài 33: Điều chế Hiđro – Phản ứng thế

Môn: Hoá học 8

Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tueyn

lam bai tap


Hướng dẫn xem trên trang http//123link.top/

Hướng dẫn đăng nhập và học trên trang V Cialis Jelly for sale, buy Antabuse online iolet.vn

nolvadex reviews