Học trực tuyến: Hoá học 9

Hướng dẫn xem trên trang http//123link.top/

Hướng dẫn đăng nhập và học trên trang Violet.vn


Bài 1: Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

buy tadalafil, cheap lioresal. Môn: Hoá học 9

Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tueyn

 

lam bai tap


Bài 2: Một số oxit quan trọng

Môn: Hoá học 9

Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tueyn

lam bai tap


Bài 3: Tính chất hoá học của Axit

Môn: Hoá học 9

Tác giả: Huỳnh Hoàng Voi

Bạn cần đăng nhập vào violet.vn để học (tên đăng nhập: thcsphongdong; mật khẩu: 123456)

hoc truc tueyn

lam bai tap


  atarax reviews