Video hướng dẫn sử dụng Skype (miễn phí) trên máy tính và điện thoại

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bước 1: Tải và cài đặt Skype trên máy tính và trên điện thoại

Bước 2: Đăng ký tài khoản Microsoft – chính là tài khoản đăng nhập vào Skype

Hoặc hãy đăng ký tài khoản Skype bằng số điện thoại hoặc Gmail đều được, Xem video sau:

Bước 3: Đăng nhập vào Skype online (bản offline tương tự)

Bước 4: Tạo cuộc họp nhóm trực tuyến

 

Những lưu ý khi sử dụng Skype

  • Tất cả đầu cầu đều có internet đường truyền “thoải mái”
  • Vào họp cùng lúc và tắt mic, chỉ mở khi được yêu cầu
  • Máy chủ toạ phải sử dụng Máy tính mạnh để không bị gián đoạn
  • Tránh tiếng ồn và làm những công việc khác trong lúc họp. Cần có ghi chép như cuộc họp bình thường
  • Nhớ 2 điều là:
    • Điều 1: Không có máy móc nào thay thế con người. yếu tố con người là quan trọng nhất, không nên đỗ lỗi cho “máy và mạng”
    • Điều 2: Nếu có những vấn đề gì xảy ra thì hãy xem lại điều 1.