Kế hoạch chuyên môn THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS PHONG ĐÔNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 76/KH-TH&THCS                                    Phong Đông, ngày 28 tháng 09 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của bộ phận chuyên môn THCS

 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGDĐT ngày 26/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2019-2020;

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-TH&THCS ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phong Đông về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Bộ phận chuyên môn khối Trung học cơ sở xây dựng và triển khai kế hoạch chuyên môn năm học 2019-2020 như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT

 1. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC QUA.
 2. Thuận lợi:
 3. Đội ngũ:

– Hầu hết giáo viên THCS trẻ, khoẻ, nhiệt tình trong công tác luôn có ý thức và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Tỉ lệ cán bộ giáo viên đều đạt chuẩn 100%; trong đó tỉ lệ trên chuẩn 11/13 giáo viên đạt 84,6 %. Ban giám hiệu 02 đ/c đều đạt trình độ trên chuẩn. Công tác tổ chức quản lý của Ban giám hiệu trong năm qua có nhiều chuyển biến rõ rệt, các mặt công tác đều đạt và vượt chỉ điêu đề ra. Tập thể giáo viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó cá nhân giáo viên được công nhận lao động tiên tiến 13/13 đạt 100 %; CSTĐ cấp cơ sở: 1/13 giáo viên đạt 7,7%; có 12/13 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường đạt 92,3%. Đa số giáo viên đều có ý thức và trách nhiệm cao trong giảng dạy; luôn chuẩn bị chu đáo kế hoạch giảng dạy khi lên lớp, luôn thực hiện nghiêm túc các quy chế và quy định chuyên môn, tận tâm với học sinh và với các công việc được giao; đa số biết sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Chất lượng bộ môn cuối năm 2018-2019 đạt chỉ tiêu (phụ lục kèm theo)

– Luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp, sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo ngành; được sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể.    2. Học sinh:

– Đa số các em có ý thức, thực hiện tốt nội qui nhà trường, không vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, luôn lễ phép với thầy cô, sống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Tỉ lệ học sinh lên lớp và tỉ lệ tốt nghiệp trong các năm học trước đây luôn là điểm mốc để đội ngũ giáo viên tiếp tục phấn đấu đi lên, giữ vững những kết quả đã đạt được. Năm học qua thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính CaSiO có 02 em khối 9 đạt giải cấp huyện và dự thi tỉnh.

– Năm học vừa qua trường có 8 lớp THCS với tổng số học sinh cuối năm 233  em, kết quả đạt được như sau:

Tổng số HS: 233, nữ 116, dân tộc 46; nữ dân tộc 27

Học lực: Giỏi: 61 em tỉ lệ 26,2 % ;    Khá: 105 em tỉ lệ 45,1 %;

Tb: 63 em tỉ lệ 27 %;          Yếu 4 em tỉ lệ 1,7 %

Hạnh Kiểm: Tốt 199 em tỉ lệ 85,4 %;    Khá 32 em tỉ lệ 13,7 %; Tb 2 em tỉ lệ 0,9%

Lên lớp thẳng 229/233 đạt 98,3%, bỏ học: 4 em tỉ lệ 1,6%, chuyển đi 10 em, chuyển đến 1 em, TN THCS 60/60 đạt 100%, thi lại đạt 4/4 em đạt 100%.

 1. Cơ sở vật chất cho khối THCS:

– Tổng số phòng hiện có: 10 phòng. Trong đó: Phòng học 04, phòng thư viện 01, phòng thiết bị 01, phòng tin học 01, phòng đoàn đội 01, phòng hiệu trưởng 01, phòng phó hiệu trưởng 01.

* Trang thiết bị đồ dùng dạy học- thư viện:

– SGK, SGV sách tham khảo tương đối đầy đủ để giảng dạy.

– ĐDDH một bộ/khối; tủ sách đảm bảo đủ để sắp xếp SGK và tài liệu tham khảo.

 1. Khó Khăn:
 2. Đội ngũ:

– Năng lực chuyên môn chưa đồng đều, trường vẫn còn thiếu giáo viên cục bộ nên nhà trường phải phân công giáo viên dạy chéo môn; còn vài giáo viên hạn chế về CNTT.

 1. Học sinh:

– Vẫn còn một số học sinh chưa ý thức được vai trò, tầm quan trọng của việc học nên còn lơ là chưa thật sự chú tâm trong học tập. Một số em chưa ra lớp ở đầu năm học và bỏ học giữa kì vì lí do: chán học, gia đình khó khăn, đường đi học xa, khó đi… , làm ảnh hưởng không tốt đến khâu duy trì sĩ số học sinh và công tác chủ nhiệm của giáo viên.

– Còn không ít PHHS chưa thật sự quan tâm đến việc học của con em mình, cứ phó thác cho thầy cô và nhà trường, dẫn đến việc thực hiện xã hội hoá giáo dục còn gặp nhiều khó khăn.

 1. Về cơ sở vật chất:

– Chưa có phòng hội đồng, chưa có phòng học bộ môn cho các tiết Âm nhạc, Tiếng Anh, Sinh học, Hóa học, Vật lý nên các phòng lân cận còn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn; đồ dùng dạy học còn ít ở các khối lớp 6,7,8,9.

III . NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019–2020

 1. Nhiệm vụ chung:

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT mới; tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 6; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; tiếp tục đổi mới công tác quản trị.

 1. Nhiệm vụ cụ thể

2.1 Bồi dưỡng chính trị, tư tưởng đạo đức nhà giáo.

 1. Các chỉ tiêu:

– 100% Giáo viên  không vi phạm pháp luật; không vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện tốt quy chuẩn đạo đức nhà giáo; thực hiện tốt các quy chế, quy định chuyên môn.

 1. b. Các biện pháp:

– Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của nhà nước; Tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ  “Về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Hai không”; thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Tham gia tích cực các đợt học tập chính trị trong năm; nhiệt tình và tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động.

Tiếp tục thực hiện phương châm: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (chỉ thị số 39/2007/CT-BGDĐT) trong mọi tình huống.

2.2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

 1. Các chỉ tiêu:

– 100%  giáo viên thực hiện tốt việc soạn giảng trước khi lên lớp, kể cả dạy bồi học sinh giỏi ở khối 9. Chú ý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo chủ động của học sinh, chú trọng phát triển năng lực học sinh, đảm bảo các yêu cầu về thí nghiệm thực hành. Ngoài ra phải gắn nội dung bài học với thực tiễn, rèn luyện phương pháp tư duy, năng lực tự học cho học sinh, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng đã quy định tại chương trình.

– 100% giáo viên sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, thực hiện đúng chế độ ghi điểm, coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo hướng phát triển năng lực, tạo động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và học tập bộ môn.

– 100% giáo viên tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường, thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học.

– 97% học sinh đạt trung bình bộ môn. Học sinh còn yếu bộ môn phải tích cực  tham gia đầy đủ các lớp phụ đạo và phấn đấu học tập để đạt hiệu quả tốt. Học sinh giỏi bộ môn tích cực đăng ký và tham gia các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phấn đấu đạt học sinh giỏi trong các kỳ thi.

– Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc kiểm tra học kỳ và định kỳ; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh; Chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh; chủ động kết hợp một cách hợp lí, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm và tự luận, giữa lí thuyết và thực hành trong các bài kiểm tra; ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan có nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có một lựa chọn đúng như trước đây; đề kiểm tra phải đảm bảo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

 1. Các biện pháp:

– Tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Phòng Giáo dục tổ chức. Trong tổ chuyên môn tăng cường bồi dưỡng về tin học cho các thành viên trong tổ thông qua buổi họp chuyên môn .

– Trong giảng dạy, hết sức chú trọng đến việc xây dựng môi trường dạy học: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, luôn định hướng việc cải tiến phương pháp và luôn phấn đấu dạy học theo hướng đổi mới phương pháp đã được tập huấn. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định; theo dõi và cập nhật các số liệu kịp thời sau các đợt kiểm tra đánh giá học sinh.

– Tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, đều đặn và đúng kỳ. Tham khảo lấy ý  kiến giáo viên, đề ra nội dung sinh hoạt sao cho phù hợp và phong phú nhằm trao đổi và rút kinh nghiệm để nâng cao tay nghề cho nhau. Hàng tháng kiểm tra việc soạn giảng của các giáo viên thông qua kiểm tra hồ sơ giáo viên.

– Sắp xếp và phân công công việc sao cho vừa đều tay và vừa phù hợp với năng lực sư phạm của mỗi thành viên trong các công việc như: Phụ trách giải toán, Tiếng Anh trên mạng, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.

– Thực hiện việc ra đề theo chuẩn kiến thức kỹ năng; có kiểm tra đầy đủ 4 kỹ năng cơ bản: nhận biết, thông hiểu và vận dụng và cận dụng cao. Đề có câu hỏi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn đúng. Đảm bảo các bài kiểm tra định kỳ phải có nhận xét của giáo viên. Các đề kiểm tra phải bám theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng. Trong hệ thống câu hỏi tự luận cần có thêm phần kiểm tra về giáo dục môi trường, hoặc câu hỏi về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, kỹ năng sống…

2.3. Bồi dưỡng phát triển năng lực sư phạm của giáo viên:

 1. Các chỉ tiêu:

– 100% giáo viên tham dự đủ các buổi tập huấn chuyên môn của ngành, trường tổ chức, các buổi hội họp của trường và sinh hoạt chuyên môn 2 tuần một lần.

– 100% giáo viên có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng theo các mô đun. Giáo viên tham dự thi giáo viên dạy giỏi viết sáng kiến hoặc báo cáo giải pháp đúng thời gian quy định trong hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

– 100% giáo viên dự giờ đầy đủ theo đúng quy định chuyên môn; thông qua các tiết dạy trong hội thi giáo viên giỏi cấp trường, các tiết dạy minh họa để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Thực hiện góp ý, đánh giá xếp loại giờ dạy nghiêm túc. Động viên các giáo viên cố gắng sử dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài dạy dùng trong các tiết dạy tạo hứng thú tiếp thu bài cho học sinh.

 1. Các biện pháp:

– Qua kiểm tra hồ sơ giáo viên để nắm bắt và trao đổi với giáo viên về sự đầu tư kiến thức khi soạn giảng với các bài dạy được phân công; kể cả các bài dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8, 9.

– Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn từ đầu năm, phân công cụ thể cho các thành viên chuẩn bị các nội dung sinh hoạt đi sâu vào chuyên môn theo từng tuần, tháng đảm bảo buổi sinh hoạt có chất lượng và giáo viên thông qua đó có thể tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh trong thực tế giảng dạy.

– Thực hiện tốt việc dự giờ thăm lớp theo quy định, nghiêm túc tổ chức việc góp ý rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dự.

2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

 1. Các chỉ tiêu:

– 100% cán bộ giáo viên của đơn vị đều sử dụng máy vi tính phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như công việc khác.

– 100% giáo viên sử dụng triệt để, thường xuyên và có hiệu quả các đồ dùng và thiết bị dạy học đã có.

– Ngoài đồ dùng dạy học sẵn có của trường, mỗi giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và tổ có 1 ĐDDH tự làm dự thi/năm học.

 1. Các biện pháp:

– Triển khai kịp thời các công văn của ngành.

– Tham mưu với Hiệu trưởng, BCH Công đoàn hỗ trợ kinh phí làm đồ dùng dạy học tạo điều kiện cho giáo viên tích cực tham gia.

– Tổ chức tập huấn soạn giảng Powerpoint, E- Learning, phần mềm toán học, hóa học cho giáo viên, học sinh.

2.5. Công tác kiểm tra giáo viên.

 1. Các chỉ tiêu:

– Đôn đốc, động viên, nhắc nhở các giáo viên trong khối THCS những công việc như: hiện tốt công việc giảng dạy và giáo dục học sinh ở lớp dạy, lớp chủ nhiệm; thực hiện tốt các quy chế, quy định của chuyên môn, v.v…

– Hoàn thành kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên trong tổ về các mặt: soạn giảng, chấm trả bài, dạy thay, dạy bù, bồi dưỡng v.v…

– Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Thực hiện tốt việc đánh giá thực chất, không mắc bệnh thành tích.

– 100%  hồ sơ của giáo viên được ký duyệt hàng tháng.

– 100% giáo viên đều được đánh giá từ khá trở lên khi được kiểm tra.

 1. Các biện pháp:

– Lập kế hoạch kiểm tra công việc chuyên môn của các giáo viên ngay từ đầu năm. Trao đổi, góp ý với giáo viên về quan điểm, mục tiêu, phương pháp và sự cải tiến phương pháp theo hướng đổi mới  đã nắm bắt qua kiểm tra hồ sơ. Khi dự giờ có thể báo trước hoặc dự đột xuất để nắm bắt thực tế tình hình: giảng dạy; việc thực hiện phân phối chương trình, việc sử dụng đồ dùng dạy học, việc hướng dẫn học sinh thí nghiệm thực hành ở các bộ môn Công nghệ, Sinh học, Hoá học, Vật lý, rèn kỹ năng nói Tiếng Anh v.v… của giáo viên.

– Kiểm tra thường xuyên về việc thực hiện chuyên môn của các giáo viên qua các công việc như: dự giờ; soạn giảng; việc thực hiện phân phối chương trình; việc sử dụng ĐDDH; việc chấm trả bài kiểm tra, … Kiểm tra giáo viên về việc áp dụng thực hiện chuyên đề, cấp tổ thông qua kiểm tra các phiếu kiểm tra và đánh giá bài thực hành của học sinh.

– Qua dự giờ thăm lớp nhằm nắm bắt tình hình thực tế lên lớp của giáo viên về các mặt: sự truyền đạt tri thức; phong cách đối xử sư phạm, cách giáo dục học sinh về nề nếp; thực hiện quy chế chuyên môn; cách xử lý các tình huống giáo dục, v.v… để rút kinh nghiệm cho giáo viên khi lên lớp.

– Tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá nghiêm túc chất lượng học tập của học sinh; thực hiện kiểm tra đánh giá chính xác và công bằng. Tổ chức thực hiện dạy thay, dạy bù, dạy bồi, dạy bồi dưỡng  cho học sinh thực sự có chất lượng. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện soạn giảng nghiêm túc, đầy đủ.

– Xếp loại chuyên môn từng tháng.

– Cuối năm học tổng hợp đánh giá chuẩn giáo viên theo Thông tư 20/2019/TT-BGD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá xếp loại giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo công bằng, chính xác nhằm phát huy được những nhân tố tích cực trong nhà trường. Trong kỳ sinh hoạt chuyên môn so sánh đánh giá từng nội dung tiến độ công việc.

2.6. Làm tốt các công tác kiêm nhiệm để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh:

 1. Chỉ tiêu:

– 100% GV được phân công làm công tác chủ nhiệm thực hiện tốt vai trò hướng dẫn học sinh rèn luyện tốt cả hạnh kiểm và học tập; phối kết hợp chặt chẽ với PHHS, các GV bộ môn, các tổ chức đoàn, đội trong nhà trường để giáo dục các HS cá biệt. Giáo viên tích cực tham gia phong trào chủ nhiệm giỏi.

 1. Các biện pháp:

– Các GVCN đầu tư, xây dựng nghiêm túc kế hoạch chủ nhiệm ngay từ đầu năm.

– Tìm hiểu kỹ các đối tượng HS của lớp chủ nhiệm (chú ý các HS nghèo có nguy cơ bỏ học; HS chậm tiến bộ; HS có hoàn cảnh đặc biệt…) để có tham mưu, định hướng giúp đỡ các em kịp thời.

– Phát huy hiệu quả 15 phút đầu giờ, rèn cho HS tính tự quản trong sinh hoạt, học tập.

– GVCN theo dõi nắm bắt các kế hoạch chủ nhiệm hàng tuần, thường xuyên trao đổi với GV phụ trách các bộ môn ở lớp, với PHHS để giáo dục các em.

– Giáo viên trong tuổi Đoàn tham gia sinh hoạt Đoàn thường xuyên, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Chi đoàn phân công; tham mưu với chi đoàn, Liên đội tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ… qua đó giáo dục ý thức học tập chủ động, phương pháp học tập tích cực …phát triển kỹ năng sống cho HS. Cùng với Đoàn, Đội giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn kỷ luật nề nếp kỷ cương trong học tập, sinh hoạt; đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong trường, lớp và trong kiểm tra thi cử…

2.7. Chỉ tiêu phấn đấu

 • Chỉ tiêu giáo viên:

+ 100%  giáo viên chấp hành tốt nội quy nhà trường, quy ước thi đua của công đoàn; không có  giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm luật an toàn giao thông       + 100% giáo viên có kế hoạch giảng dạy của môn học, lớp chủ nhiệm, công tác mình phụ trách từng tuần, tháng.

+ Xếp loại chuyên môn nghiệp vụ: Tốt 8/14 đ/c (57,1%); Khá 6/14 đ/c (42,9%)

+ Xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Xuất sắc: 1/14 đ/c (7,1%); khá: 12/13 đ/c (92,9%).

+ Xếp loại công chức: Xuất sắc: 1/14 đ/c; Khá 13/14 đ/c;

+ 100%  giáo viên  giữ vững  danh hiệu “Gia đình văn hóa”

+ 100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Mỗi giáo viên dự giờ 2 tiết/tháng, dự thao giảng, chuyên đề do chuyên môn tổ chức.

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 10/14 đ/c (71%)

+ Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 2 đ/c; cấp huyện 01 đ/c.

+ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 6 đ/c

+ Chiến sỹ thi đua: 2/14 đ/c (14,3%)

+ Cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 100 % trở lên (14/14 giáo viên)

+ Đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi: 5/5 nữ (100%)

+ Đồ dùng dạy học dự thi: 01 cấp huyện

+ Giáo án Eleaning cấp huyện: 4 sản phẩm

+ Thi tích hợp liên môn của giáo viên: 4 bài cấp huyện

+ Danh hiệu thi đua của tổ:  2 Tổ Lao động tiên tiến

Tổ Khoa học tự nhiên : Đạt danh hiệu tiên tiến

Tổ Khoa học xã hội : Đạt danh hiệu tiên tiến

+ Các khoản thu: phấn đấu thu BHYT đạt 100%; BHTD đạt 100%; học phí 100%; các khoản khác 95 % trở lên.

+ Chỉ tiêu phấn đấu chất lượng bộ môn  năm học 2019-2020

MÔN GIỎI KHA TB Y-K
SỈ SỐ SL % SL % SL % SL %
TOÁN 238 49 20.6 72 30.3 113 47.5 4 1.7
238 56 23.5 68 28.6 112 47.1 2 0.8
HÓA 108 20 18.5 34 31.5 52 48.1 2 1.9
SINH 238 49 20.6 72 30.3 114 47.9 3 1.3
Công Nghệ 238 57 23.9 66 27.7 113 47.5 2 0.8
VĂN 238 49 20.6 72 30.3 113 47.5 4 1.7
SỬ 238 46 19.3 74 31.1 116 48.7 2 0.8
ĐỊA 238 48 20.2 73 30.7 115 48.3 2 0.8
GDCD 238 49 20.6 72 30.3 115 48.3 2 0.8
TIẾNG ANH 238 40 16.8 72 30.3 122 51.3 4 1.7
Tin học 130 28 21.5 40 30.8 60 46.2 2 1.5
TD 238 Đ Đ Đ Đ
ÂM NHẠC 238 Đ Đ Đ Đ
MĨ THUẬT 238 Đ Đ Đ Đ
Tổng 2380 491 20.6 715 30 1145 48.1 29 1.2
 • Chỉ tiêu học sinh:

+ Học sinh giỏi vòng trường 04 em.

+ Học sinh giỏi vòng huyện 02 em, cấp tỉnh 01

+ Học sinh thi giải toán tiếng việt trên mạng vòng huyện đạt 01 em

+ Học sinh thi giải toán tiếng Anh trên mạng vòng huyện đạt 01 em

+ Học sinh thi giải Tiếng Anh trên mạng vòng huyện đạt 01 em.

+ Học sinh thi tin học trẻ cấp huyện: 01 em

+ Học sinh giải Toán Casio cấp huyện: 01 em

+ Xét tốt nghiệp THCS đạt 100 %.

+ Thi hùng biện Tiếng Anh cấp huyện 01 em

+ Cuộc thi “khoa học- kỹ thuật” cấp huyện 01 sản phẩm

+ Thi “tìm hiểu về Biển, Đảo” cấp huyện: 01 em

+ Thi tìm hiểu “luật giao thông” cấp huyện 01 em

+ Tuyển sinh vào lớp 6 đạt 98% trở lên.

+ Duy trì sĩ số năm học đạt 98% trở lên.

+ Thi tuyển vào lớp 10 tỉ lệ  90 % trở lên.

+ Tỉ lệ học sinh bỏ học không quá 2%.

Chất lượng hai mặt giáo dục:

+ Hạnh kiểm: Khá, Tốt: 97 % trở lên ; trung bình: 3%

+ Học lực: Giỏi: 20%; Khá: 30%; Trung bình: 47% trở lên, yếu, kém: dưới 3%

+ Lên lớp thẳng: 97 % trở lên

+ Lên lớp sau khi rèn luyện trong hè: 65% trở lên

 

 

 1. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

 

Tháng Nội dung công tác
08/2019 Tiếp tục tuyển sinh lớp 6. Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh năm học 2019-2020. Họp Hội đồng trường phân công nhân sự đầu năm học. Tổ chức họp PHHS, bầu Ban ĐDCM học sinh trường. Tập trung học sinh, hoạt động tập thể, tổ chức lao động chuẩn bị các điều kiện vào năm học mới. Chỉ đạo dạy và học tuần 1- tuần 3.

 

09/2019 Tổ chức khai giảng năm học 2019-2020; chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 4-7; chọn học sinh giỏi lớp 8, lớp 9; chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8; 9 và tổ chức thi cấp trường. Bồi dưỡng đội tuyển dự thi cấp huyện; tổ chức luyện học sinh giải toán trên máy tính casio cấp trường; đưa HS thi giải toán trên máy tính casio cấp huyện; luyện giải toán, tiếng anh trên mạng.

Tổ chức Trung thu cho học sinh; triển khai công tác kiểm tra năm học 2019-2020; tổ chức thao giảng, chuyên đề; hướng dẫn đăng kí thi đua 2019-2020; yham gia Hội nghị CB-CC-VC; GVCN thu các khoản tiền; tiếp tục thu thập các minh chứng để chuẩn bị đầy đủ hồ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

10/2019 Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 8-12; hoàn thành đăng kí thi đua 2019-2020. Dự ĐH liên đội. Duy trì bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8,9; tổ chức thao giảng, chuyên đề; tiếp tục luyện thi giải toán, tiếng anh trên mạng; củng cố hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục; chỉ đạo bồi dưỡng học sinh yếu kém; phối hợp chỉ đạo các bộ phận thực hiện các tiêu chí trường học thân thiện, học sinh tích cực và trường Xanh – Sạch – Đẹp.
11/2019 Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 13-16; tổ chức thi GVDG cấp trường; tham gia Hội thi “Giáo viên giỏi” cấp huyện; tham gia tổ chức lễ nhà giáo 20/11; duy trì ôn thi HS giỏi và đưa HS thi học sinh giỏi lớp 8,9 cấp huyện. Tham gia các cuộc thi cấp huyện: Giải Toán tiếng Anh trên giấy; KHKT; dạy học tích hợp của GV, vận dụng kiến thức liên môn của HS; bài giảng điện tử.
12/2019 Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 16-19; ôn tập học kì I. Tổ chức kiểm tra và sơ kết kỳ I. Tổ chức chấm sáng kiến, giải pháp mới cấp trường và chọn sản phẩm dự thi cấp huyện. Tổ chức thi giải tiếng anh trên mạng cấp trường. Chọn HS thi “ Hùng biện tiếng Anh”, Thi tìm hiểu luật giao thông.
01/2020 Chỉ đạo thực hiện chương trình kỳ II tuần 20-23; tổ chức thi giải toán trên mạng cấp trường; HS thi giải tiếng anh cấp huyện; Tổ chức dự giờ xếp loại giáo viên kết hợp kiểm tra toàn diện giáo viên. Tổng hợp báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ học kỳ I. Tổ chức họp PHHS giữa năm và báo cáo kết quả kỳ I. Đưa HS thi Giải tiếng Anh IOE; Toán tiếng Anh trên internet cấp huyện. Trực Tết, nghỉ Tết nguyên đán 2020. Phối hợp tham gia phong trào mừng Đảng, mừng xuân.
02/2020 Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 24-27; Tiếp tục dự giờ, thanh tra giáo viên; Chấm ĐDDH cấp trường. Duy trì sĩ số sau tết, vận động học sinh ra lớp sau tết; tổ chuyên môn bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ viên.
03/2020 – Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 28-31. Tham gia thi đồ dùng dạy học tự làm cấp huyện. Tham gia thi bài giảng có ứng dụng CNTT cấp huyện. Đưa HS tham gia thi giải toán trên mạng cấp huyện. Phối hợp tổ chức kỉ niệm lễ 8/3; kết hợp xét phụ nữ 2 giỏi. Tiếp tục kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo.
04/2020 Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần 32-35; Tổng hợp kết quả dự giờ giáo viên; kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp THCS; hồ sơ HTCTTH năm học 2019-2020; Chỉ đạo ra đề thi HKII một số môn, ôn tập HKII; Tổ chức thi HKII. Kiểm tra, đánh giá BDTX của GV.
05/2020 Tổ chức xét tốt nghiệp năm học 2019-2020. Tổ chức kiểm tra kiểm tra cuối kỳ II, tổng kết năm học 2019-2020. Tham gia đánh giá chuẩn NNGV, xét công chức, thi đua; hoàn thành hồ sơ thi đua cụm, hồ sơ trường học thân thiện … Tham gia kiểm kê tài sản tính giá trị hao mòn sử dụng trong năm học.
06/2020 Chỉ đạo bồi dưỡng học sinh rèn luyện trong hè 2020. Tổ chức tuyển sinh năm học 2020-2020. Trực hè năm 2020. Tham gia kiểm định chất lượng.
07/2020 Tổng hợp, báo cáo công tác tuyển sinh. Chỉ đạo kiểm tra, tổng kết, hoàn thiện hồ sơ học sinh rèn luyện trong hè. Dự tập huấn chuyên môn trong hè.

 

Nơi nhận:                                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG

-Hiệu trưởng;                                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

-TCM, GV;

-Lưu VT;

                                                                                                                

     

                                                                                                       Hà Thanh Dũng