Lớp 5A1 có nhiều tác phẩm tham gia hội thi vẽ tranh chủ đề: “Ngày hội Sắc màu”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo kế hoạch của Liên đội Trường TH&THCS Phong Đông về việc phát động Hội thi vẽ tranh chủ đề “Ngày hội sắc màu”

Tác phẩm dự thi được vẽ trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn. Tác phẩm phải chưa được trưng bày, triển lãm hoặc đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

Tập thể Lớp 5A1 tham gia hội thi với 24 sản phẩm và có 3 sản phẩm xuất sắc nhất được chọn tham gia hội thi cấp huyện.

Thông qua Hội thi các bạn học sinh lớp 5A1 cùng với các bạn ở lớp khác được cơ hội trổ tài năng khiếu vẽ tranh, đa số các tác phẩm đều vẽ cảnh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi và bảo vệ môi trường. Cho thấy hiệu quả của việc lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động giáo dục.

Ngoài ra, tham gia Hội thi vẽ tranh “Ngày hội sắc màu” là cơ hội để các bạn lớp 5A1 tham gia sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy năng lực, ý tưởng, sáng kiến sáng tạo của mỗi đội viên, thiếu nhi.

Ảnh và tin: Xuân Anh