NHỮNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THÚ VỊ TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI CỦA LỚP 2/1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Những hoạt động học tập thú vị trong mô hình Trường học mới của lớp 2/1

Khi áp dụng dạy học theo mô hình trường học mới, các em học sinh lớp 2/1 được học tập thông qua các hoạt động tự học hay học theo nhóm, phương pháp học của học sinh được coi trọng hơn trong quá trình dạy học; tạo khả năng dạy học phân hoá; tăng cường kết quả học tập của học sinh.

Phát huy tính tích cực, tự lực và tính trách nhiệm của học sinh; phát triển năng lực hợp tác làm việc; phát triển năng lực giao tiếp; tăng cường sự tự tin cho học sinh; tạo điều kiện cho tất cả học sinh tham gia vào bài học một cách chủ động và tạo được môi trường thuận lợi để các em hình thành tính cách đồng thời phát triển kỹ năng sống của mình.

Ở mô hình trường học mới, thông qua quá trình truyền thụ kiến thức các môn học, chú trọng nhiều hơn tới việc hình thành cho học sinh năng lực nhận thức, năng lực tự học, các kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh; học sinh được học, được làm quen cách hòa nhập, cách thích ứng với môi trường và cộng đồng trong một thế giới đang được từng ngày đổi thay.

Từ đó, chúng ta sẽ hình thành được cho học sinh những năng lực căn bản theo định hướng: học để biết, học để làm, học để tự khẳng định và học để cùng chung sống.

Trong các tiết học, học sinh hoạt động theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên để xây dựng bài học; giáo viên là người tổ chức các hoạt động giáo dục chứ không chỉ là người dạy theo kiểu thuyết trình một chiều; nên ở các lớp này, bàn ghế được sắp xếp, ghép lại theo nhóm học sinh, học sinh ngồi cùng hướng mặt vào nhau.

Với cách sắp xếp này, các em dễ thảo luận và giáo viên dễ dàng tiếp cận với từng nhóm hoặc từng học sinh trong quá trình giảng dạy.

Giáo viên đánh giá học sinh trong quá trình học sinh học tập; đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh và đánh giá trên cơ sở tham khảo việc học sinh tự đánh giá mình, học sinh đánh giá bạn và bạn đánh giá học sinh.

Ảnh và Bài: Phạm Thị Thanh Vân (TH&THCS Phong Đông)