SINH HOẠT DƯỚI CỜ “Lồng ghép kể chuyện Bác Hồ”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của HĐĐ huyện về việc tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ lồng ghéo vào tiết SHDC đầu tuần năm học 2020-2021.

Căn cứ kế hoạch số 149/KH-TH&THCS Phong Đông ngày 10/9/2020 của Hiệu trưởng trường TH&THCS Phong Đông về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Liên đội trường TH&THCS Phong Đông tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ cấp trường

 

Danh Hồng Dân