Bộ phần mềm thiết kế bài giảng e-Learning

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bộ phần mềm thiết kế bài giảng e-Learning
Loại tài nguyên Phần mềm - Tiện ích,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 14/12/2018
Lượt xem 767
Lượt tải 3
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

iSpring Suite 8.7 Tải về

Adobe Presenter 11 Tải về

iTunes mới nhất

Quitime mới nhất